OSense O-Sense

Welkom op de website van de Computerclub KBO Bergen

I.v.m. de komende verbouwing van een deel van Den Asseldonk voor Bibliotheek/Taalhuis verhuizen wij tijdelijk naar lokaal 5 binnen Den Asseldonk.
Vanaf dinsdag 9 januari van 19.15 – 20.00 uur en woensdag 10 januari van 13.45 – 16.00 uur is de Inloop weer open.
Tijdens de carnavalsweek zijn we gesloten.
Tijdens de Inloop kunt U info krijgen en een afspraak maken voor Individuele Begeleiding waarbij de cursist het onderwerp en het tempo bepaalt.
Als de verbouwing gereed is verhuizen we weer naar de oude locatie.

De Computerclub KBO Bergen heeft als hoofddoel om Senioren uit de regio te helpen om de door hen gewenste kennis van laptop, tablet of smartphone eigen te maken. Hiermee is de Senior in staat om de (digitale) ontwikkelingen in de samenleving te blijven volgen.
We willen alle inwoners van de gemeente Bergen vanaf 30 jaar, ook Nieuwe Nederlanders die de Nederlandse taal voldoende beheersen, helpen om hun digitale vaardigheden te ontwikkelen.
Hiervoor hebben we een 3-tal activiteiten opgezet, zie voor nadere info links in het “Hoofdmenu” en onderaan dit artikel.

1 Inloop om o.a. informatie/advies te geven en afspraak te maken.
2 Individuele Begeleiding voor beginnende en gevorderde computergebruikers.
3 Workshops over diverse onderwerpen.

Als Computerclub hebben we niet de mogelijkheid om technische problemen en instellingsproblemen met laptops, tablets of smartphones op te lossen. Dus zult u met problemen naar uw leve-rancier moeten gaan of een alternatieve oplossing moeten zoeken.
Mocht een vrijwilliger, op uw verzoek, toch proberen uw probleem op te lossen, dan blijft de verantwoordelijkheid voor eventuele problemen bij u en zijn zowel de betrokken vrijwilliger als de Computerclub KBO Bergen niet aansprakelijk.
Bezoekers van de Computerclub zijn en blijven verantwoordelijk voor hun eigen spullen en data.

Onze ruimte is toegankelijk voor rolstoel- en rollatorgebruikers. Voor gebruikers van een hoortoestel hebben we een hoorversterker. Onze folder is beschikbaar bij de Computerclub, MFC Den Asseldonk en OCB in de “Edith Steinkapel”.

We vragen een lage vergoedingen om dit voor iedereen toegankelijk te maken.

Klik hier om terug te keren naar de KBO website