Welkom bij de Computerclub KBO Bergen

Als Computerclub hebben we niet de mogelijkheid om technische problemen en instellingsproblemen met laptops, tablets of smartphones op te lossen. Dus zult u met problemen naar uw leve-rancier moeten gaan of een alternatieve oplossing moeten zoeken.

Mocht een vrijwilliger, op uw verzoek, toch proberen uw probleem op te lossen, dan blijft de verantwoordelijkheid voor eventuele problemen bij u en zijn zowel de betrokken vrijwilliger als de Computerclub KBO Bergen niet aansprakelijk.
Bezoekers van de Computerclub zijn en blijven verantwoordelijk voor hun eigen spullen en data.

Onze ruimte is toegankelijk voor rolstoel- en rollatorgebruikers. Voor gebruikers van een hoortoestel hebben we een hoorversterker. Onze folder is beschikbaar bij de Computerclub, MFC Den Asseldonk en OCB in de “Edith Steinkapel”.

We vragen een lage vergoedingen om dit voor iedereen toegankelijk te maken.

Voor privacy
klik hier of links in het hoofdmenu

Klik hier om terug te keren naar de KBO website