Vrijdag 6 april inschrijving dagtocht op dinsdag 19 juni van 14.00 tot 16 uur in de Asseldonk
KBOheader nieuw
  • Home

Dinsdag 19 juni Dagtocht

De jaarlijkse dagtocht is dit jaar op dinsdag 19 Juni

Bergheim / Bruinkoolwinning / Terug in de Tijd

Klik hier voor meer informatie       

Nieuwsbrief

Zoals in de vorige uitgave al aangegeven werd nu dan het vervolg over hoe u een gemeente herkent, die aandacht heeft voor zingeving. Speerpunt 5

Een seniorvriendelijke gemeente:

*versterkt projecten tegen eenzaamheid en benut daarbij de goede voorbeelden in het kader van het Nationaal Programma Ouderen/Beter Oud en ondersteunt lokale initiatieven op dit gebied.

*creëert een aantrekkelijk vrijwilligersklimaat, met ruimte en waardering voor vrijwilligerswerk van en voor senioren. Faciliteert deze vrijwilligers met begeleiding, onkostenvergoeding en aansprakelijkheidsverzekering.

*betrekt senioren bij allerlei activiteiten, zodat hun kennis en ervaring kan worden benut.

*verdiept zich in de diversiteit van senioren en hun (culturele) achtergrond, betrekt sleutelfiguren uit diverse etnische groepen bij haar beleid en faciliteert hun sociale activiteiten.

*waarborgt bij het inkopen van zorg en ondersteuning dat zorgprofessionals tijd en aandacht hebben

*stimuleert een open klimaat naar spirituele zorg, met name voor de laatste levensfase.

Ga 21 maart a.s. stemmen op de partij, die aandacht heeft voor de 5 speerpunten, waaraan een seniorvriendelijke gemeente te herkennen is.

Nog even de 5 speerpunten samengevat:

1 Voldoende inkomen voor ouderen

2 Integrale aandacht voor wonen en zorg

3 Een veilige gemeente

4 Digitalisering zonder uitsluiting

5 Aandacht voor zingeving

19 juni Busreis naar Bergheim

De traditionele busreis van KBO Bergen zal in 2018 plaatsvinden op 19 juni en voert ons naar Duitsland naar Bergheim.
Diner om ±17.30 in Grathem.
inschrijving voor deze reis in april in Den Asseldonk.
Kosten € 69,50 per persoon.
Bij de reis inbegrepen: Entree/consumptie/diner/bus/koffie met gebak/ gidsen Bergheim/lunch.
Nadere mededelingen volgen zo spoedig mogelijk.

Hulp nodig bij uw belastingaangifte?

Net zoals afgelopen jaren zal ook dit jaar Vogelasiel Bergen weer hulp bieden bij het invullen van de belastingaangifte over het afgelopen jaar, oftewel 2017. Per aangifte wordt een eigen bijdrage van      € 20,- gevraagd. Onze vrijwilligers bieden ondersteuning, maar de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de juiste invulling van uw belastingpapieren ligt uiteraard bij u zelf.
Aanmelden
Wilt u gebruik maken van de hulp, meldt u dan aan voor 15 maart a.s.
Dit kan tussen 17.00 uur en 20.00 uur via tel. (0485) 34 29 25.
Na de aanmeldingstermijn ontvangt u een schriftelijke bevestiging met daarin datum en tijd van uw afspraak en een lijst met wat u mee moet nemen.
Wanneer en waar?
Op vrijdagavond 6 april en zaterdagochtend 7 april zitten onze vrijwilligers voor u klaar op onze nieuwe locatie.
Het nieuwe adres waar wij u graag welkom heten is het OCB  (Edith Stein Kapel), Murseltseweg 4 in Nieuw Bergen.

Verslag van een mooie middag/avond met een grote lach en een kleine traan.

Afgelopen vrijdag vond de Algemene Ledenvergadering van de KBO-afdeling Bergen plaats.

Om 17.30u zou er een aanvang worden gemaakt, maar ook dit keer was er het bekende Bergens kwartiertje. De zaal was weer beter gevuld dan het vorig jaar. Er waren nu zelfs 150 leden i.p.v. 120 Maar toen dan ook eenmaal een begin met de Algemene Ledenvergadering werd gemaakt, bleek al gauw dat de presentatie van het Financieel Jaarverslag op een technische hobbel stuitte. Ondanks alle inspanningen bleek de hobbel niet genomen te kunnen worden.

Maar verder verliep de vergadering voortvarend en kon tevreden worden vastgesteld dat, ondanks de eerdergenoemde perikelen, de aanwezige leden vrijwel op tijd aan konden schuiven voor de overheerlijke stamppotten met gehaktballen en worstjes. Muziek, geluid en licht waren in voortreffelijke handen van SBS-sounds. De voortreffelijke verzorging wat aankleding en catering betreft was in handen van de medewerkers van de Asseldonk.
Meer foto's

Lees meer

Is onze gemeente seniorvriendelijk?

Laat ons weten of de gemeente ook aan speerpunt 4 “digitalisering zonder uitsluiting” voldoende aandacht besteedt. Stuur uw reactie naar het secretariaat.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Uw opmerkingen worden meegenomen in het overleg met de gemeente. 

  • faciliteert voorzieningen voor het aanleren en onderhouden van digitale vaardigheden en benut hierbij de kennis en activiteiten van de ouderenorganisaties zelf.
  • gebruikt een mix van communicatiemiddelen, zoals filmpjes bij laaggeletterden.
  • geeft (digi-)hulp achter de voordeur of dichtbij huis, al dan niet via   seniorenorganisaties.
  • zorgt voor dienstverlening en informatie die voor iedereen toegankelijk zijn. Naast online contact is ook schriftelijk of telefonisch contact mogelijk, zonder daarvoor extra te hoeven betalen.Denk aan het opvragen van de afvalkalender, maar ook aan het aanvragen van een parkeervergunning of het verlengen van een paspoort.
  • benut domotica bij nieuwbouw en bestaande bouw, in afstemming met senioren/gebruikers zelf.

Verder nieuws 

Als bestuur zijn we nog steeds op zoek naar uitbreiding.
Wilt u geen zitting nemen in het bestuur, maar wel ondersteuning bieden bij de verschillende activiteiten, dan bent u ook van harte welkom. Geef u dan op bij onze secretaris of een ander bestuurslid.

Op dit moment zijn we bezig met het actualiseren van het GROENE BOEKJE.

De agenda is zoals u ziet volledig vernieuwd. Alle activiteiten zijn er in opgenomen.
Wijzigingen of correcties graag doorgeven bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meer artikelen...