KBO CC1 logokopie Transparant

Huisregels

AFSPRAKEN BEZOEKERS - CURSISTEN:

Bezoekers worden geacht zich aan de algemeen gebruikelijke gedragsregels en de afspraken hieronder te houden.

 1. Bij calamiteiten dienen de lokale regels en aanwijzingen van de hulpverleners te worden opgevolgd.
 2. Bezoekers dienen de aanwijzingen van de vrijwilligers op te volgen.
 3. Bezoekers zullen worden geholpen in volgorde van binnenkomst.
 4. Bezoekers zijn verantwoordelijk voor hun eigen spullen en dienen hun laptop/tablet/smartphone zelf aan te sluiten resp. af te koppelen.
 5. Het is niet toegestaan om auteursrechtelijk beschermd materiaal te kopiëren.
 6. Het is niet toegestaan om "illegaal" en/of voor "thuisgebruik/eigen gebruik" gekopieerd auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken of te kopiëren.
 7. Bezoekers zijn verantwoordelijk voor software en data op hun eigen computer/laptop/tablet of smartphone.
 8. Bezoekers kunnen sommige lesmaterialen huren. Indien blijkt dat bij retournering lesmateriaal beschadigd is/ niet meer bruikbaar dienen de vooraf afgesproken kosten te worden betaald.
 9. Op verzoek het "evaluatieformulier" in te vullen.
 10. Het is niet toegestaan om aan de computertafel te drinken of te eten om schade/vervuiling aan de computer te voorkomen.
 11. Op de tafel/"kast" ligt naslagwerk/folders ter inzage; dit is ook voor bezoekers en vrijwilligers na U! Wilt U naslagwerk/folders meenemen vraag het dan onze vrijwilligers.